Deze website wil het culturele veld van Maastricht en omgeving een platform geven, waarbij de zichtbaarheid voor het publiek wordt vergroot en waarbij meer discussie en verbinding mogelijk zijn.

En natuurlijk moet deze website een aanlooppunt worden voor iedereen, die cultuur zoekt of wil beleven. Belangrijk in dit opzicht is ook de cultuur-agenda, waar iedere aangemelde cultuurmaker zijn/haar events kan delen.

De Coronacrisis heeft het culturele veld hard getroffen.

Daarom een oproep aan alle cultuurmakers en iedereen, die hier direct mee te maken heeft om zich zichtbaar te maken op deze website. Het kost niets en het zal ook in de toekomst gratis blijven. Laat je zien en meld je aan!